fbpx

Branislav Kleň

Oceňovanie nehnuteľností na dedičské, súdne, úradné a komerčné účely

Vypracujem vám odborné vyjadrenie realitnej kancelárie k trhovej cene nehnuteľnosti

Potrebujete oceniť nehnuteľnosť? Napíšte mi, budem Vás kontaktovať

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie

Ocenenie nehnuteľnosti vypracované realitnou kanceláriou je alternatívou odborného posúdenia hodnoty nehnuteľnosti znalcom. Pre účel napr. dedičského konania notár akceptuje aj ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Spôsob oceňovania nehnuteľností realitnou kanceláriou

Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti určujeme na základe metodiky ocenenia, ktorá je vypracovaná podľa smernice Realitnej únie SR o oceňovaní nehnuteľností a metódy CMA analýzy (Comparative Market Analysis). Trhová hodnota nehnuteľnosti sa získa porovnaním aktuálnych cien podobných nehnuteľností v danej lokalite s následným detailným posúdením vplyvov jednotlivých kvalitatívnych faktorov a charakteristík oceňovanej nehnuteľnosti. Máme viac ako 18 rokov skúseností na realitnom trhu a pri nedostatku ponúk v lokalite ocenenie vypracujeme na základe znalosti trhu, ako sa predávajú  podobné nehnuteľnosti  v danej lokalite z našej ponuky, internej cenovej mapy, ktorou disponujú  realitné kancelárie v rámci územia celej Slovenskej republiky,  ako aj sledovania cien a pohybu nehnuteľností v danej lokalite (komplet občianská inzercia, ako aj  inzercia takmer všetkých realitných kancelárií).

Potrebujete oceniť nehnuteľnosť?

Ocenenie nehnuteľností je vypracované v zmysle § 206 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku a v súlade so Smernicou Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Odborné vyjadrenie realitnej kancelárie nie je znaleckým posudkom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kde využijete naše ocenenie nehnuteľnosti

  • pre dedičské konania
  • súdne konania
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlatníctva manželov
  • odborné vyjadrenie ako dôkazný prostriedok v zmysle § 187 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších  predpisov
  • majetkové vysporiadania nehnuteľností (napr. rozvod alebo vyporiadanie podielového spoluvlastníctva)
  • vlastná potreba informácie o cene nehnuteľnosti (napr. predaj)

Ocenenie nehnuteľnosti realizujeme na základe dodanej dokumentácie a osobnej obhliadky nehnuteľnosti. Ohliadkou nehnuteľnosti vieme pri oceňovaní zohľadniť aj také aspekty nehnuteľnosti, ktoré nie je možné získať z dokumentov, ale ktoré môžu ovplyvniť cenu nehnuteľnosti. 

Pozrite si aj ďalšie moje články

Obsah

Potrebujete odborné ocenenie nehnuteľnosti? Napíšte mi