fbpx

Branislav Kleň

Dohoda o zrušení vecného bremena

Ako zrušiť vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva ako ťarcha - právo doživotného bývania a užívania určitej nehnuteľnosti, počas života oprávnenej osoby?
vecné bremeno právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti

Spôsoby, akými sa dá vecné bremeno zrušiť

Vecné bremeno právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti je možné zrušiť dohodou medzi povinným, ktorým je vlastník nehnuteľnosti, a oprávneným z vecného bremena alebo vecné bremeno môže zaniknúť rozhodnutím príslušného orgánu alebo tiež zo zákona.

Hypotekárny úver a právo doživotného bývania

Banka neakceptuje pri žiadosti o úver nehnuteľnosť, na ktorej je na liste vlastníctva v časti C ťarchy zapísané vecné bremeno právo doživotného bývania a užívania danej nehnuteľnosti oprávneným. Takúto žiadosť o úver zamietnu. Preto ak si na nehnuteľnosť potrebujete zobrať hypotekárny úver alebo chcete nehnuteľnosť predať a máte kupujúceho, ktorý chce čerpať hypotekárny úver, potrebujete toto vecné bremeno na katastri zrušiť.

Zrušenie vecného bremena

Ak sa dohodne vlastník nehnuteľnosti (povinný z vecného bremena) s oprávneným z vecného bremena na zrušení tohto vecného bremena, tak na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, je potrebné podať Dohodu o zrušení vecného bremena. Podpis povinného (vlastníka nehnuteľnosti) nemusí byť overený, no podpis oprávneného z vecného bremena musí byť úradne overený. Keďže ide o vkladové konanie, tak poplatok za úkon na katastri je vo výške 66 eur (v zrýchlenom konaní 266 eur). Dohoda na katastri nehnuteľností je zaevidovaná pod V- konaním (vkladové konanie) a vecné bremeno bude vymazané v štandardnej lehote  do 30 dní a v prípade zrýchleného konania do 15 dní. 

Potrebujete pomôcť so zrušením vecného bremena?

V prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, na ktorej je ťarcha práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti a chcete ju predať, prípadne máte hypotekárneho kupujúceho, kontaktujte ma. Vypracujeme vám dohodu o zrušení vecného bremena a pomôžeme vám s konaním na katastri. 

Viac o vecných bremenách nájdete v mojom článku TU.

Obsah

Chcete predať nehnuteľnosť? Kontaktujte ma