fbpx

Branislav Kleň

Ako získať dotáciu 19 000 € na obnovu rodinného domu

Ak vlastníte rodinný dom, ktorý bol postavený pred 1. januárom 2013 a chcete si znížiť náklady na jeho prevádzku, určite využite ponúkanú príležitosť

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Výzva a príručka pre žiadateľov sú už zverejnené na webstránke obnovdom.sk
Nová výzva prináša vyššiu, 75% pomoc z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30% primárnej energie. Ak žiadateľ po rozsiahlej obnove domu preukáže vyše 60%-nú úsporu, automaticky získa aj bonus vo výške cca 4 000 eur. Teda celková výška dotácie môže byť až 19.000 eur. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A – čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla 2023

Ako som už avizoval v nedávnom článku, k žiadosti vám budú stačiť len tri doklady – občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak  podľa SAŽP nebude trvať dlhšie ako tridsať minút.
Pri podávaní žiadosti už nebude potrebný energetický certifikát budovy či projektové energetické hodnotenie. Majitelia rodinných domov budú mať od podpisu zmluvy tri mesiace na ich vybavenie. Výšku oprávnených nákladov si budete môcť vypočítať aj na kalkulačke, ktorá bude čoskoro zverejnená na webstránke obnovdom.sk.

Vypísanie žiadosti

On-line formulár bude zverejnený od 24.4.2023 na stránke www.obnovdom.sk. Je potrebné ho dôkladne vyplniť a uložiť v PC. Následne ho treba vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami ho môžete osobne odovzdať v podateľni SAŽP, prípadne zaslať na adresu podateľne SAŽP. Ak disponujete zaručeným elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte a spolu s prílohami odošlete do e-schránky SAŽP.

Aké sú ďalšie kroky k získanu dotácie na obnovu rodinného domu

Celý postup vybavovania dotácie na obnovu rodinného domu nie je nič komplikované a s prehľadom to zvládate svojpomocne. Je ale potrebné, aby ste si zverejnené informácie naštudovali a podľa nich postupovali. Prehľadný postup nájdete TU

Financovanie rekonštrukcie

Zásadný problém, ktorý odradí veľa potenciálnych záujemcov o príspevok, je financovanie rekonštrukcie. Dotácia na obnovu rodinného domu bude žiadateľom vyplatená až po realizácii projektu a predložení povinnej dokumentácie. Je preto potrebné najskôr rekonštrukciu zaplatiť z vlastných zdrojov a až potom vám bude vyplatený finančný príspevok v schválenej výške.

Rekonštrukcia na úver

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných finančných prostriedkov.
Využiť môžete niektorý z týchto produktov v rôznych bankách:

Dôležité odkazy

  • V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku vám poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci SAŽP, ich zoznam nájdete TU.
  • Výzvu č. 3 na predkladanie žiadostí si môžete stiahnuť TU.
  • Odporúčam prečítať Príručku pre žiadateľa, stiahnete si ju TU.
  • Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré budú súčasťou zmluvy si môžete naštudovať TU.
  • Vzorovú zmluvu o poskytnutí dotácie si pozrite TU.

Využite príležitosť

Rekonštrukciou rodinného domu si výrazne znížite náklady na jeho prevádzku a zvýšite trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Získaním dotácie a následnou rekonštrukciou ušetríte až 2 krát. Znížená energetická náročnosť rodinného domu sa vám bude každoročne vracať a zvyšovanie cien energií vám nebude robiť také starosti ako dnes.

Zdieľajte tento článok s priateľmi
Pozrite si aj ďalšie moje články

Obsah

Chcete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť? Kontaktujte ma